Trzy perspektywy Twojej firmy – Uruchom darmowe badanie Pulsometrem iniJOB!

28 listopada 2018

Pulsometr iniJOB wspiera pracodawców w budowaniu pozytywnego doświadczenia pracowników z firmą. Dzięki swojemu unikalnemu silnikowi analitycznemu, automatycznie wykrywa drivery motywacyjne dla Twojej firmy. Pulsometr iniJOB analizuję doświadczenie pracowników z firmą w ramach trzech perspektyw. Szybko dostajesz odpowiedź czym należy zająć się w pierwszej kolejności!

Zarejestruj się i uruchom bezpłatne badanie Pulsometrem iniJOB w Twojej firmie!

Perspektywa indywidualna

Dotyczy ona wszystkich elementów, które wpływają na bezpieczeństwo i komfort pracy. Mowa tutaj m. in. o aranżacji przestrzeni biurowej, dostępnych narzędziach itp. Warto podkreślić, że dogodne warunki pracy stanowią niezbędną podstawę do efektywnego wykonywania zadań.

Pracownicy na bieżąco wyrabiają sobie opinię o warunkach pracy na ich stanowisku.
W przypadku dużego niezadowolenia z warunków pracy pojawia się gorsze nastawienie do pracodawcy, jak i całej organizacji. A to z kolei wpływa na motywację.

perspektywa indywidualna

 

Perspektywa zespołowa

Odnosi się ona do współpracy oraz komunikacji między pracownikami. Poznanie czynników, które wpływają na skuteczność zespołów oraz szybkie wykrywanie zagrożeń, pozwala utrzymać firmę w dobrej kondycji. Poziom współpracy to podstawowa informacja o stanie danej grupy oraz jej możliwościach.

Za najważniejsze elementy w perspektywie zespołowej można uznać: zgodne działanie
w kierunku celów zespołowych, podobne interpretowanie tego, co się dzieje w pracy oraz wiedza na temat silnych i słabych stron każdego z członków zespołu
.

Perspektywa zespołowa

 

Perspektywa organizacyjna

Wpływ na doświadczenie pracowników z firmą mają nie tylko stanowiska pracy i relacje panujące w zespołach, ale także systemy i procedury działające w organizacji. Można wyróżnić tutaj takie czynniki jak: komunikacja i przepływ informacji, gotowość do zmian, chęć rozwoju produktów, procesów i kompetencji pracowników.

To, jakie możliwości stwarza pracownikom firma oraz jakie ma nastawienie do proponowanych przez nich rozwiązań, będzie miało wpływ na poziom rotacji, jakość przeprowadzanych rekrutacji, a także na wizerunek pracodawcy na rynku.

perspektywa organizacyjna

 

Inicjatywy pracownicze

Pulsometr iniJOB umożliwia zgłaszanie inicjatyw – pomysły są dodawane anonimowo lub „jawnie”, następnie są one poddawane głosowaniu przez innych pracowników na zasadzie „fiszek”. Narzędzie samo segreguje pomysły od najistotniejszych do mniej ważnych, stale ukazując wyniki na żywo!

giełda inicjatyw

Korzyści:

 • Zwiększasz bezpieczeństwo swojej firmy. Zdiagnozowanie i poprawianie doświadczenia pracowników to ważny krok w budowaniu bezpieczeństwa firmy. Im lepsze relacje z pracownikami, tym mniejsze ryzyko rotacji pracowniczej czy celowych działań mających na celu atak na Twoją firmę. My również gwarantujemy Ci bezpieczeństwo – nasze narzędzie dobrze chroni dane, a wyniki poddawane są rzetelnej obróbce statystycznej.
 •   2
 • Otrzymujesz wsparcie Trenera lub Coacha iniJOB. Otrzymujesz wsparcie w interpretacji wyników badania Pulsometrem iniJOB. Rekomendujemy trenerów i coachów współpracujących z iniJOB, którzy zaproponują i przeprowadzą niezbędne procesy rozwojowe w firmie.
 •   3
 • Widzisz wyniki na żywo. Wyniki Pulsometru iniJOB są aktualizowane na bieżąco w miarę postępu zbierania danych od pracowników. Po zalogowaniu do konta, możesz obserwować zmiany w czasie rzeczywistym.
 •   4
 • Angażujesz pracowników i prezentujesz wyniki. Pracownicy, po zalogowaniu się do swojego konta również uzyskują możliwość poznania ogólnych wyników badania. Otrzymują „coś za coś”, dzięki temu są bardziej zaangażowani w badanie.
 •   5
 • Oszczędzasz czas swój i swoich pracowników. Procedura wdrożenia Pulsometru iniJOB jest naprawdę krótka i prosta. Wyniki badania możesz obserwować na żywo, a zaraz po zakończeniu go otrzymasz pełny raport z badania. Nasz konsultant pomoże Ci je zinterpretować.
 •   6
 • Budujesz Employer Branding. Zbieranie pracowniczego feedbacku to pierwszy krok do budowania zadowolenia wśród ludzi tworzących Twoją firmę. Pracownicy będą mogli stać się ambasadorami marki pracodawcy oraz być prawdziwym źródłem pozytywnego employer brandingu.
 •   7
 • Zmniejszasz rotację i przyciągasz talenty. Jak udowodniły SHRM / Globoforce Employee Recognition Survey, firmy zbierające pracowniczy feedback I wykorzystujące go do budowania pozytywnego employee experience, cieszą się o 53% niższym wskaźnikiem rotacji.

Zarejestruj się i uruchom bezpłatne badanie Pulsometrem iniJOB w Twojej firmie!