Zagraj z pracownikami w otwarte karty i zbieraj ASy w swoim zespole!

15 listopada 2018

Otwartość w komunikacji między pracownikiem a przełożonym jest warunkiem skutecznego osiągania celów. Sama komunikacja to temat rzeka. Można mówić tu o technikach, narzędziach, sposobach, nośnikach informacji. Wyróżniamy komunikację poziomą, pionową, werbalną niewerbalną.. wymieniać można cały dzień! Dlaczego zagadnienie jest aż tak szerokie? Ponieważ w pracy, jak i w życiu, komunikujemy się prawie bez przerwy.

Jak grać w otwarte karty

Codziennie dzwonimy, mailujemy, rozmawiamy, negocjujemy, prezentujemy swoje opinie, delegujemy, prowadzimy zebrania. Tylko dlaczego, skoro mamy tyle różnych narzędzi i tak wiele źródeł wiedzy wciąż, dochodzi do nieporozumień powodowanych złą komunikacją?

Jest słowo-klucz, czynnik w komunikacji biznesowej, który jest jednocześnie najistotniejszy i najczęściej pomijany: OTWARTOŚĆ. Co najważniejsze, chodzi nie tylko o jasne i szczere precyzowanie komunikatów, które wysyłamy. O szczerość i chęć dzielenia się informacjami. Drugi, równie istotny aspekt otwartości w komunikacji, to autentyczna chęć otrzymywania feedbacku od osób z którymi rozmawiamy. Dlaczego tak o nią trudno w polskich firmach?
karty iniJOB

 

Komunikaty, które wysyłasz…

Pracownicy często boją się otwarcie mówić o swoich przemyśleniach lub pomysłach, ponieważ obawiają się konsekwencji lub po prostu nie mają przestrzeni na wyrażenie swoich opinii. „Niech się dzieje co chce, ja się nie wtrącam”. Nawet gdy widzą, że coś w firmie wymaga ulepszenia lub nie działa tak jak powinno, nie chcą zgłaszać sprzeciwu wobec obecnego stanu rzeczy. „Nikt się nie wychyla, to ja też nie będę, skoro zawsze tak było, to niech już tak zostanie”. Niestety, taka postawa buduje w firmie kulturę braku zaangażowania i blokuje możliwości rozwoju samych pracowników, jak i całego przedsiębiorstwa.

Z drugiej strony zdarza się, że pracodawcy i menadżerowie nie stwarzają pracownikom warunków do dzielenia się pomysłami, a milczenie z ich strony interpretują jako akceptację sytuacji panującej w firmie. Równie często mają trudność z udzielaniem pracownikom informacji zwrotnych w odpowiednim czasie, formie i miejscu. Zazwyczaj w natłoku spraw udzielanie natychmiastowego feedbacku odkładane jest na drugi plan – przez co automatycznie przestaje być natychmiastowe. A że forma komunikatu wysyłanego do pracownika jest również ważna, tutaj też bardzo łatwo o wpadkę. Mimo dobrych chęci, przełożeni często mylą pochwałę z docenieniem. Polecamy tutaj zapoznać się z różnicami tych dwóch pojęć, które  trafnie opisuje Andrzej Jacek Blikle, autor książki „Doktryna jakości”, który zajmuje się również zagadnieniem turkusu w organizacjach.

 

Otwórz się na feedback!

Druga strona medalu, czyli otwartość na informacje, które są nam przekazywane, może również przysparzać wielu trudności. Jedną z przyczyn nieporozumień może być też częstotliwość udzielania pozytywnych informacji zwrotnych w porównaniu do tych korygujących. Pracownik, który zazwyczaj słyszy feedback na temat tego co zrobił niedokładnie lub nieefektywnie, może uznać, że jednostkowa, pozytywna informacja nie jest szczera.

Badania przeprowadzone prze Harvard Business Review, wykazały, że 92% respondentów zgodziło się ze zdaniem, że korygująca informacja zwrotna przekazana w odpowiedni sposób, stanowi dobre narzędzie do poprawy jakości wykonywanych zadań. Pracownicy oczekują od swoich przełożonych udzielania informacji zwrotnych, ponieważ pomagają one w doskonaleniu mocnych stron oraz umożliwiają zdefiniowanie obszarów do rozwoju. Dzięki komunikowaniu spostrzeżeń na bieżąco, minimalizują się domysły pracowników, co do tego, jak ich praca oceniana jest przez przełożonego.

Wielu pracodawców obawia się otwartego przyjmowania feedbacku od pracowników. Jednym z powodów jest strach przed jego treścią lub brak wiary w to, że pracownicy mogą mieć cenne dla firmy uwagi. Jednak gdy spojrzymy na to z innej strony, to właśnie pracownicy są osobami, które najlepiej znają branże, firmę i klientów. Codziennie mają do czynienia z procesami zachodzącymi w firmie i dzięki temu mogą w porę zareagować, gdy któryś z nich zawiera luki. Również oni wiedzą, jakie działania poprawią komfort ich pracy, a tym samym wpłyną pozytywnie na zaangażowanie.

 

Graj w otwarte karty!

Pytanie pracowników o ich opinie i pomysły przyczynia się do budowania innowacyjności firmy, a także będzie wzmacniało kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Jednym z narzędzi, które pozwala na cykliczne zbieranie informacji zwrotnej od pracowników jest Pulsometr iniJOB, który pozwala na zgłaszanie inicjatyw pracowniczych oraz organizowanie głosowania na pomysły wśród pozostałych członków zespołów. Pamiętaj, że otwarta komunikacja i chęć firmy do doskonalenia miejsc pracy będzie skutkowała zmniejszaniem się rotacji oraz przyciągnie specjalistów do Twojego zespołu! Zbieraj ASy!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Kulturze Słuchania Pracowników? 
Pobierz darmowego eBooka od iniJOB!