Instytut Gaussa dołącza do projektu iniJOB

25 października 2018

Instytut Gaussa dołącza do iniJOB w charakterze superwizora i partnera merytorycznego. W ramach współpracy, Eksperci Instytutu będą nadzorować prawidłowość działania Pulsometru iniJOB i wspierać nasz startup w rozwoju tego narzędzia tak, aby przynosiło ono jeszcze więcej korzyści dla organizacji.

 

Instytut Gaussa

Instytut Gaussa jest firmą doradczą, działającą w oparciu o metodologię evidence-based. Wykorzystuje w swojej pracy wiedzę naukową z zakresu psychologii oraz nauk o organizacji. Szczególną uwagę przywiązuje się solidnej diagnozie ludzi i organizacji opartej o wykorzystywanie autorskich metod i sprawdzonej wiedzy. Po stronie Instytutu Gaussa w rozwój Pulsometru iniJOB zaangażowani będą Dariusz Ambroziak (partner zarządzający Instytutu Gaussa) i dr Victor Wekselberg (partner).

Dariusz Ambroziak jest psychologiem organizacji, pracuje z zarządami i wyższą kadrą menedżerską. Specjalizuje się w obszarze zwiększania sprawności organizacyjnej, evidence-based HR i diagnozie organizacyjnej. Autor i współautor testów i narzędzi pomiarowych oraz publikacji z zakresu psychologii organizacji.

Victor Wekselberg ma 40 lat doświadczenia w pracy jako psycholog organizacji. Jest ekspertem w zakresie doradztwa organizacyjnego, modeli kompetencyjnych, procedur oraz narzędzi selekcji i oceny pracowników. Stworzył wiele testów psychologicznych stosowanych w obszarze biznesu.

Pulsometr iniJOB pozwala w bezpieczny i szybki sposób zebrać informacje, umożliwiające wprowadzanie konkretnych usprawnień organizacyjnych. Ważnym atutem jest dostosowanie narzędzia do potrzeb polskiego biznesu. Do współpracy z iniJOB przekonało nas doświadczenie jego twórców, szczególnie sprawność działania Bartosza Michałka oraz jego gotowość do rozwijania i usprawniania Pulsometru iniJOB  – podkreśla Dariusz Ambroziak.

Nasz projekt bazuje na zastosowaniu zdobyczy psychologii organizacji w obszarze analizy stosunków pracownik – pracodawca przy udziale i wsparciu technologii informatycznych. Celem iniJOB jest wspieranie wzajemnego, długofalowego rozwoju pracodawcy i pracowników. Praktyka firm korzystających z narzędzia dowodzi, że jego wdrożenie skutecznie uruchamia pozytywną energię zespołów. Pozwala pracodawcy korzystać z informacji od pracowników przy wdrażaniu zmian, które mają dla nich największe znaczenie. W konsekwencji rośnie ich zadowolenie i efektywność, a ogranicza się rotacja.