Atmosfera w firmie – dlaczego pracodawcy podejmują nieoczywisty wybór!

10 września 2018

Atmosfera w firmie – nie da się obiektywnie zmierzyć. Nie da się jej również sztucznie wykreować, a tym bardziej narzucić. Tworzenie przyjaznej atmosfery w firmie to długotrwały i wielopłaszczyznowy proces – w którym udział bierze każdy pracownik, bez względu na to, na jakim stanowisku pracuje. Co najważniejsze, to właśnie dobra atmosfera jest określana jako najsilniejszy, pozafinansowy czynnik motywujący (65 proc. Wskazań w badaniu IPSOS dla Wonga).

 

Odchodzimy, gdy jest źle

Zła, nieprzyjazna atmosfera w firmie jest jednym z kluczowych powodów rotacji. Może być ona spowodowana nakazowym stylem zaradzania, wyciszaniem konfliktów, brakiem zaufania lub barierami w komunikacji między współpracownikami lub w relacji pracownik – przełożony.

Kultura organizacji oparta na wyszukiwaniu błędów pracowników lub budowaniu muru między kadrą zarządzającą a członkami zespołów, przyczynia się do zwiększenia rotacji i zmniejszenia zysków firmy. Już utarło się na polskim rynku pracy stwierdzenie „człowiek przychodzi do firmy, ale odchodzi od szefa”. Prawdą jest, że ludzie odchodzą z miejsc, w których czują się niekomfortowo – nawet wtedy, gdy ich zakres obowiązków i wykonywane zadania dają im dużo satysfakcji.

Złej atmosferze w pracy towarzyszy często poczucie niesprawiedliwego traktowania, prowadzenia ciągłej walki i rywalizacji lub obawa, że na każdym kroku ktoś lub coś nam zagraża. Właśnie te aspekty sprawiają, że ludzie pracują w ogromnym stresie, wypalają się, a ich uwaga skupia się na wyszukiwaniu potencjalnych zagrożeń.

  

A co ja mam na to poradzić?

To co opisujemy nie jest nowym odkryciem amerykańskich naukowców lub świeżo odtajnionym sekretem. Wszyscy wiedzą, że zła atmosfera w firmie nie ma pozytywnych konsekwencji, wzmacnia frustracje członków zespołów, prowadzi do wypalenia i absencji, przyczynia się do spadku satysfakcji klientów i efektywności pracowników.

Zespoły, w którym panuje zła atmosfera, bardzo podejrzliwie pochodzą do wszelkich zmian. Przez to trudne jest wprowadzanie nowych rozwiązań – również tych, które mają przyczynić się do polepszenia sytuacji. Jednak nie znaczy to, że tej sytuacji nie można naprawić.

Pracodawcy powinni pamiętać, że to oni są w pełni odpowiedzialni za klimat, jaki wytworzy się w firmie. Powinni go stale monitorować i starać się pozytywnie wpływać na odczucia pracowników. Niestety to właśnie oni są zwolennikami nakazowego stylu zarządzania i traktują pracowników przedmiotowo, pomijając tym samym wartość kapitału ludzkiego.

Również menadżerowie zapominają, że to oni są odpowiedzialni za atmosferę, która panuję w zespołach. Właśnie dlatego chowają się za opiniami takimi jak „to są dorośli ludzie, nie będę ich niańczył”, „nie mam wyjścia, mój szef mnie ciśnie, więc ja muszę cisnąć pracowników”, „ale w tej firmie tak się pracuje na każdym szczeblu – tak po prostu jest”.

 

Sytuacje da się naprawić

Atmosfera jest zbiorem osobistych odczuć pracowników, dotyczących relacji interpersonalnych oraz norm panujących w zespole. Jest ona subiektywna, właśnie dlatego tak trudno jest mówić o jej mierzeniu. Najważniejsze jest to, że właśnie atmosfera wpływa bezpośrednio na zachowanie i postawy każdej osoby zatrudnionej w firmie.

Badacze Gary Dessler i Alvin Turner już w 1992 wyłonili pewne przeciwstawne cechy, w ramach których można wstępnie określić kondycję atmosfery panującej w firmie:

klimat iniJOB

To od pracodawcy i menadżerów zależy – w które cechy chcą inwestować. Naszym zdaniem odpowiedź jest prosta i widoczna na pierwszy rzut oka: przyjaźń, ciepło, otwartość, wsparcie, innowacja, zaangażowanie – będą korzystniejsze dla pracodawcy, pracowników i tym samym całej firmy.

 

Inwestowanie w Kulturę Słuchania Pracowników to inwestycja w firmę

Zbuduj zaufanie w firmie:  Prawdomówność i szczerość stanowią podstawę budowania dobrej atmosfery w firmie. Dzięki temu możliwe będzie skoncentrowanie się na mocnych stronach zespołów, opracować skuteczniejsze metody komunikacji, unikać nieporozumień. Zaufanie będzie się przejawiać w każdym aspekcie – również podczas wykonywania codziennych obowiązków. Pracownicy chętniej podzielą się swoimi opiniami i pomysłami  na usprawnienie nawet stałych procesów w firmie.

Wspieraj pracowników:  Dostarczaj im niezbędnych narzędzi i informacji, buduj ich poczucie bezpieczeństwa, umożliwiaj im pogłębianie kompetencji. Te zachowania wzmocnią tzw. odporność pracownika, czyli jego postawę względem sytuacji stresowych i trudnych. Inną metodą wspierania pracowników jest traktowanie błędów jako elementów nauki. Właśnie to zaowocuje wzrostem poczucia własnej wartości i chęcią do podejmowania nowych wyzwań. Ludzie są bowiem skłonni do reagowania zgodnie z tym jak są traktowani i jaką prezentuje się o nich opinię.

Nie zgaduj i nie wróż: Wszystkie udogodnienia, które wprowadzasz, aby pozytywnie wpłynąć na atmosferę w firmie i pokazać pracownikom, że liczysz się z ich zdaniem oraz chcesz, aby czuli się dobrze w miejscu pracy – powinny być z nimi konsultowane. Nie podejmuj tych kroków w oparciu wyłącznie o swoje przekonania. Pytaj pracowników o ich potrzeby. Stwórz przestrzeń, w której będą oni mogli dzielić się z Tobą swoimi pomysłami. I najważniejsze – odpowiednio reaguj na zgłaszane przez nich propozycje i inicjatywy.

 

Dowiedz się, dlaczego Kultura Słuchania Pracowników staje się koniecznością – pobierz eBooka!