Po co badać doświadczenie pracowników z firmą?

13 lutego 2018

Firmy systematycznie prowadzą badania weryfikujące doświadczenia klientów z usługą lub produktem. Zazwyczaj chodzi o sprawdzenie poziomu satysfakcji pozakupowej, szans na polecanie, plusów i minusów oferty. Analiza wyników pozwala poprawiać produkty, dostosować ofertę do potrzeb odbiorców, doskonalić obsługę. Celem jest wzrost liczby zadowolonych klientów, maksymalizacja zysków, rozwój firmy. Badanie doświadczenia klientów przynosi wymierne rezultaty. Co daje badanie doświadczenia pracowników z firmą?

Doświadczenie pracownika z firmą to suma jego wszystkich odczuć związanych z miejscem pracy. Składa się na nią zespół wymiarów, które pracownik analizuje i na podstawie których tworzy całościowy obraz tego, jak pracuje się mu w danej organizacji. Mogą być to osobiste odczucia związane ze stanowiskiem i zadaniami, jakie wykonuje, relacjami w zespole i dostępnymi narzędziami. Dbanie o dobre doświadczenie pracowników z firmą przekłada się na zmniejszenie dobrowolnych rotacji, budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej oraz umożliwia stanie się „pracodawcą z wyboru

 

Po co badać doświadczenie pracowników?

Raport Hudson i Great Digital „Employee Experience w Polsce 2017” określa, że 47% pracowników nie jest do końca pewnych swojego miejsca w firmie i nie czują się w niej bezpiecznie. Taki wynik świadczy o konieczności podjęcia działań, w celu zatrzymaniu kluczowych specjalistów w organizacji oraz o promowaniu otwartej komunikacji w firmie, która wyeliminuje negatywne domysły pracowników.

Innym ważnym elementem raportu jest część dotycząca oczekiwań pracowników względem nowej pracy. Czego szukają oni u przyszłych pracodawców? Aż 67% respondentów przyznało, że potrzebują poczucia wpływu na to, co dzieje się w firmie. Z kolei 56% wskazań otrzymały: szacunek okazywany pracownikom, zaufanie ze strony przełożonych i transparentność względem pracowników w zakresie podejmowanych decyzji biznesowych, koordynacji i planów firmy.  Ponad połowa badanych (53 proc.), chciałaby mieć możliwość wdrażania innowacyjnych pomysłów. Natomiast 49% pracowników chce otwarcie wyrażać swoje opinie na temat tego, co dzieje się w firmie. Pracownicy chcą prowadzić otwarty dialog z pracodawcą, mówić mu o swoich doświadczeniach związanych z firmą. Jeżeli nie zostaną wysłuchani lub nie podejmie się odpowiednich kroków – odejdą z pracy.

badanie pracowników

 

Jak badać doświadczenia pracowników z firmą?

Badanie doświadczenia pracowników z firmą powinno zapewniać pełen komfort respondentom.

Świadomość. Po pierwsze, ważne jest żeby pracownicy wiedzieli, w jakim celu jest przeprowadzane? W jaki sposób będą dalej przetwarzane wyniki? Co się będzie dalej z nimi działo?

Metoda. Należy zadbać o odpowiednio wygodną formułę badania. Podejmowanie go w czasie pracy może generować trudności z udzielaniem szczegółowym odpowiedzi. Nie pomaga duża ilość obowiązków, czy obecność kolegów zerkających przez ramię. Pracownicy docenią możliwość realizacji badania w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Bezpieczeństwo. Trzecim istotnym czynnikiem zapewniającym komfort pracownikom jest anonimowość. Dzięki niej pracownicy będą szczerzy i otwarci w udzielanych odpowiedziach.

 

Badanie to dopiero początek

Kluczowe dla powodzenia procesu badania i budowy pozytywnego doświadczenia pracowników z firmą jest następcze wdrożenie odpowiednich działań. Brak aktywności ze strony pracodawcy buduje w firmie poczucie bezradności, braku wpływu i sprawczości. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom należy informować pracowników o wynikach analiz i planach w zakresie ich zastosowania. Szczególnie, jeżeli pracownicy zostali wcześniej poproszeni o zgłaszania inicjatyw, opinii, sugestii. Warto poinformować o powodach, dla których wybrane pomysły nie mogą zostać wdrożone. Partnerstwo i otwarta komunikacja poparta działaniami, pozwoli na utrzymanie zaangażowania pracowników oraz będzie zachęcać do brania udziału w kolejnych badaniach. Pracownicy będą mieli poczucie realnego wpływu na funkcjonowanie firmy i staną się ambasadorami marki pracodawcy.

 

Badaj, zmieniaj i znowu badaj

Badanie doświadczenia pracowników powinno odbywać się cyklicznie. Jednorazowa diagnoza to tylko fragment rzeczywistości podlegającej ciągłym zmianom. Firmy rozwijają się bardzo dynamicznie. Codziennie powstają nowe procesy, zjawiska, zależności. Doświadczenie pracowników z firmą również podlega ciągłym zmianom. Regularne badanie doświadczenia pracowników z firmą ułatwia monitorowanie rezultatów wdrożonych działań. Wprowadzone zmiany i ulepszenia w firmie nie zawsze są trafione. Systematyczna analiza pozwala identyfikować korzystne trendy i wspierać budowę pozytywnego doświadczenia pracowników z firmą. Cykliczne sprawdzanie postępów umożliwia ciągłe doskonalenie się organizacji.

 

Jak iniJOB bada doświadczenie pracowników?

Pulsometr iniJOB to narzędzie do kompleksowego badania doświadczenia pracowników. Respondenci odpowiadają na pytania w ramach trzech perspektyw: indywidualnej (m. in. satysfakcja, rozwój), zespołowej (m. in. pozytywna atmosfera, efektywność, współpraca), organizacyjnej (m. in. kultura, wartości, komfort, technologia) dając tym samym ocenę, czy firma, w której pracują jest dla nich idealnym miejscem do pracy.

Pulsometr iniJOB zapewnia anonimowe i komfortowe badanie doświadczenia pracowników z firmą. Każdy pracownik, otrzymuje spersonalizowany link, dzięki któremu może przystąpić do badania o dowolnej porze i w wybranym przez siebie miejscu. Pulsometr iniJOB stwarza przestrzeń do zgłaszania inicjatyw. Pracownicy mogą proponować i głosować na pomysły kolegów. Raport końcowy zestawia otrzymane wyniki z danymi z przeszłości, co ułatwia wprowadzenie w firmie odpowiednich działań i monitorowanie ich postępów.

Subskrybuj newsletter iniJOB, żeby być na bieżąco z nowymi wpisami na naszym blogu!